Membership

Apply for Membership

Français

Cotisation Belgian Menopause Society 2013

Membres effectifs50,00 EUR
Assistants en formation / Postgradués0,00 EUR

Merci de verser la somme due au compte de l’asbl Belgian Menopause Society : (avec la référence : votre nom et prénom + cotisation 2013)

Avec nos remerciements et nos sentiments les plus dévoués.


Pour de plus amples renseignements, contactez notre secrétariat :

+32 (0)2 535.43.29


Nederlands

Lidmaatschap Belgian Menopause Society 2012

Effectieve leden50,00 EUR
Assistenten in opleiding / Postgraduaten0,00 EUR

Gelieve dit bedrag over te schrijven op het nummer van de Belgian Menopause Society vzw: (met als referentie uw naam en voornaam + lidgeld 2013)

U bij voorbaat dankend, teken ik met de meeste hoogachting.


Neem contact met onze secretariaat voor meer informatie:

+32 (0)2 535.43.29

Next meeting

11/03/2023
Cognitive disorders, depression and work ability at the menopause.

Latest news

06/01/2023
Menopausal hormone therapy reduces the risk of fracture regardless of falls risk or baseline FRAX probability-results from the Women's Health Initiative (WHI) hormone therapy trials