RIZIV-INAMI Consensus conference on menopause 30.5.24

22/06/2024,
Serge Rozenberg

All videos are available, but some speakers’ contributions will be found halfway after starting the video

Inleiding en methodologie van de consensusvergaderingen – Introduction et méthodologie des réunions de consensus

Prof. Guy Hans (UAntwerpen, Voorzitter van het Organisatiecomité, Voorzitter Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen)

1. Methodologie van het bibliografisch onderzoek en kritische bedenkingen – Méthodologie de la recherche bibliographique et réflexions critiques

2. Bibliografiegroep – Groupe bibliographique*

3. Cijfermateriaal over gebruik van hormonale substitutietherapie – Chiffres sur l’usage du traitement hormonal de la ménopause
Prof. Marc Van de Casteele (Dienst voor geneeskundige verzorging RIZIV – Service des soins de santé INAMI)

4. Algemene inleiding 1. Introduction générale
Commentaar van de deskundige – Commentaires de l’expert
Dr. Linda Ameryckx (UZA)

5. Farmacologische behandelingsmogelijkheden 2. Schémas de traitement pharmacologique
Samenvatting van het bibliografisch onderzoek – Résumé de la recherche bibliographique
Bibliografiegroep – Groupe bibliographique*
Commentaires de l’expert – Commentaar van de deskundige
Dr Anne Firquet (Hôpital de la Citadelle Liège)

6. Invloed van HST op het bewegingsstelsel 3. Influence du THM sur le système locomoteur
Samenvatting van het bibliografisch onderzoek – Résumé de la recherche bibliographique
Bibliografiegroep – Groupe bibliographique*
Commentaires de l’expert – Commentaar van de deskundige
Dr Aurélie Joris (CHU Saint-Pierre)

7. Invloed van HST op neurologische en psychologische symptomen 4. Influence du THM sur les symptômes neurologiques et psychologiques
Samenvatting van het bibliografisch onderzoek – Résumé de la recherche bibliographique
Bibliografiegroep – Groupe bibliographique*
Commentaar van de deskundige – Commentaires de l’expert
Prof. Herman Depypere (UGent)

8. Invloed van HST op cardiovasculaire aandoeningen 5. Influence du THM sur les maladies cardiovasculaires van het bibliografisch onderzoek – Résumé de la recherche bibliographique
Bibliografiegroep – Groupe bibliographique*
Commentaires de l’expert – Commentaar van de deskundige
Prof. Serge Rozenberg (ULB)

9. Kankerrisico van HST 6. Risques de cancers associés au THM
Samenvatting van het bibliografisch onderzoek – Résumé de la recherche bibliographique
Bibliografiegroep – Groupe bibliographique*
Commentaar van de deskundige – Commentaires de l’expert
Prof. Patrick Neven (KUL)

10. HST bij risicopopulaties 7. THM dans des populations à risques
Commentaar van de deskundige – Commentaires de l’expert
Dr. Myriam Struyven (Eeklo)

11. Niet-hormonale menopauzale behandelingswijzen 8. Traitements non-hormonaux de la ménopause
Samenvatting van het bibliografisch onderzoek – Résumé de la recherche bibliographique
Bibliografiegroep – Groupe bibliographique*
Commentaar van de deskundige – Commentaires de l’expert
Prof. Gert Laekeman (KUL)

No data was found

Latest news

22/06/2024
RIZIV-INAMI Consensus conference on menopause 30.5.24